Vloženo: 10.11.2022
Datum události:
30.11.2022

Bytové družstvo 602 Hronov,
se sídlem Riegrova 633, 549 31 Hronov, IČO 64829090

Vloženo: 20.10.2021
Datum události:
10.11.2021

-Zpráva o hospodaření za rok 2020
-Volba nového výboru-účast všech členů nutná
-Diskuze

Vloženo: 10.11.2020
Datum události:
12.02.2020

-Zpráva o hospodaření za rok 2019
-Úprava keřů a stromů kolem domu
-Diskuze

Vloženo: 02.11.2019
Datum události:
24.11.2019

-Zpráva o hospodaření za rok 2018
-Úprava keřů kolem domu
-Diskuze

Vloženo: 23.10.2018
Datum události:
07.11.2018

-Úprava chodníku před domem
-Zpráva o hospodaření za rok 2017
-Úprava keřů kolem domu
-Diskuze

Vloženo: 06.06.2017
Datum události:
21.06.2017

-přijetí nového člena
-zpráva o hospodaření za rok 2016
-rozdělení rajónů kolem domu
-diskuze

Vloženo: 05.09.2016
Datum události:
16.09.2016

Pozvánka

na členskou schůzi družstva

Bytové družstvo 602 Hronov,
se sídlem Riegrova 633, 549 31 Hronov, IČO 64829090

kterou tímto svolává předseda družstva a místopředseda družstva

na den 16. 9. 2016 v 17:30 hodin

do společenské místnosti domu č.p. 633 a č.p. 634 v Hronově, ulici Riegrova

Program schůze:

1. zahájení, volba orgánů členské schůze,
2. změna stanov družstva,
3. volba představenstva družstva,
4. závěr.

Vloženo: 08.12.2015
Datum události:
15.12.2015

-Info ohledně nových stanov
-Nové hromosvody
-Účetnictví 2014
-Diskuze

Vloženo: 10.11.2022
Datum události:
30.11.2022

Bytové družstvo 602 Hronov,, se sídlem Riegrova 633, 549 31 Hronov, IČO 64829090

svolává

na den 30.11.2022 v 18:00 hod.

do společenské místnosti Riegrova 633

členskou schůzi

Vloženo: 01.11.2014

-Přijetí nového člena
-Rajony
-diskuze

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687